Współpraca

Projekt realizowany jest we współpracy z władzami regionu, szkołami, placówkami ochrony zdrowia i ośrodkami opieki społecznej. Zapraszamy do współpracy wszystkie chętne Placówki Ochrony Zdrowia.

strzałka do góry