Nasz program

Nasi specjaliści dobiorą indywidualnie zestawy ćwiczeń pozwalające kontrolować masę ciała oraz zachować dobrą kondycję organizmu. Ćwiczenia mogą być realizowane na zarówno w salach sportowych, klubach jak i w domu. Formy aktywności dobieramy zgodnie z możliwościami i preferencjami uczestników programu. Zajęcia grupowe zaplanowane są w grupach o podobnych możliwościach fizycznych, w podobnym przedziale wiekowym uczestników.

Nasze działania zostaną przeprowadzone w taki sposób aby na stale wpisały się w codzienność, by chętnie były podejmowane z inicjatywy samych ćwiczących. Pamiętajmy, że aktywność fizyczna to jeden z kluczowych elementów wpływających na prawidłową masę ciała oraz atrakcyjny wygląd fizyczny! Będziemy przekonywać jak ważne jest spędzanie wolnego czasu z dala od telewizora, komputera i smartfona, szczególnie w przypadku dzieci. Namówimy Cię zarówno do zajęć grupowych (basen, fitness) jak i indywidualnych- treningi personalne. Uczestników naszego programu motywować będą wyniki aktywności zapisywane w krokomierzach.

Na naszych warsztatach zmotywujemy Cię do zdrowego gotowania i przemyślanych zakupów artykułów spożywczych. Poznasz tam innych uczestników programu. W zależności od potrzeb oraz czasu trwania tematyka warsztatów będzie zawierać planowanie i przygotowywanie całodziennego jadłospisu z uwzględnieniem potrzeb organizmu i stylu życia, przepisy odpowiedniego przyrządzania potraw gwarantującego zachowanie właściwości odżywczych produktów, praktyczne porady z dziedziny dietetyki, instrukcje fermentacji i zapraw czyli zachowywania i skutecznego konserwowania warzyw i owoców na zimę.

Uczestnikom zapewniamy indywidualne, grupowe lub z wykorzystaniem technik audiowizualnych konsultacje z dietetykiem, którego celem będzie odpowiednie dobranie planu dietetycznego mając na uwadze wyniki przeprowadzonych badań. Każdy otrzyma dziennik zdrowia, w którym będzie notował rodzaj i ilość spożywanych produktów oraz zmiany w planie diety.

Nasi psycholodzy pomogą Ci w dokonaniu zmian w swoim życiu i umocnią motywację do działania. Każdy otrzyma możliwość konsultacji psychologicznych oraz terapii behawioralno-poznawczej lub propozycję terapii grupowej. W przypadku terapii dzieci w warsztatach terapeutycznych będą mogli wziąć udział także członkowie rodziny. Zakres interwencji będzie obejmował między innymi aspekty dotyczące samokontroli, ustalania celów, nagród za osiągnięte cele i sposobu rozwiązywania problemów.

Działania w ramach tego będą dopasowane do potrzeb uczestników, między innymi wynikających z wieku, a w przypadku dzieci również etapu ich rozwoju. Działania będą realizowane w dogodnych terminach, w miejscach łatwo dostępnych i dających poczucie nieskrępowania. Intensywność, rodzaj i czas trwania realizowanych form wsparcia będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, z zachowaniem minimalnych wymagań gwarantujących osiągniecie zaplanowanych efektów. Osoby otyłe zostaną objęte zintensyfikowaną ścieżką opieką. Osobom dorosłym, które początkowo uzyskają spadek masy ciała zostanie rekomendowane przyjęcie określonych strategii, dopasowanych indywidualnie, w celu zminimalizowania ryzyka ponownego przybrania na wadze.

strzałka do góry