O projekcie

Projekt realizowany jest przez Marszałka Województwa Opolskiego, firmę Trans- Medyk Ratownictwo oraz partnerów – Brzeskie Centrum Medyczne i NZOZ Inter- Med.

Celem naszego projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa opolskiego poprzez działania edukacyjno-zdrowotne oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy. Staramy się wpłynąć na zmniejszenie zachorowalności na choroby cywilizacyjno-metaboliczne poprzez przebadanie pod kątem nadwagi, otyłości i cukrzycy osób zamieszkujących powiaty subregionu południowego województwa opolskiego: kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki, krapkowicki i strzelecki.

Przewidujemy objęcie tych osób kompleksowym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb programem wsparcia przez dietetyków, trenerów personalnych i psychologów. Uczestnicy projektu wraz ze specjalistami realizować będą główne założenie projektu jakim jest wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych i rozpoczęcie uprawiania różnego rodzaju aktywności fizycznej.

Pierwszy etap to badanie przesiewowe w grupach wiekowych 6 – 18 i 45 – 65 lat. Po analizie wywiadu i wyników badań odbędzie się kwalifikacja lekarska do drugiego etapu.

Wszystkie badania, konsultacje, treningi i porady są bezpłatne!


Aktywność fizyczna to jeden z kluczowych elementów wpływających na prawidłową masę ciała oraz atrakcyjny wygląd fizyczny. Nasi specjaliści – trenerzy zaproponują indywidualne, odpowiednie zestawy ćwiczeń do realizacji zarówno na sali ćwiczeń jak i w domu, w grupach lub indywidualnie.

Uczestnicy projektu otrzymają motywujące do aktywności fizycznej krokomierze.Na warsztatach organizowanych w ramach projektu uczestnicy nauczą się planowania całodziennego jadłospisu z uwzględnieniem potrzeb organizmu i stylu życia oraz świadomych zakupów i odpowiedniego przyrządzania potraw z zachowaniem właściwości odżywczych produktów.

Uzyskają praktyczne porady z dziedziny dietetyki i doboru planu dietetycznego. Każdy otrzyma dziennik zdrowia, w którym będzie notował rodzaj i ilość spożywanych produktów oraz zmiany w planie diety.Uczestnicy otrzymają pomoc psychologiczną w zakresie ich motywacji do zmiany niezdrowych nawyków, wzmocnienia poczucia własnej wartości i wzrostu samoakceptacji.

Osobom dorosłym, które początkowo uzyskają spadek masy ciała zostanie zaproponowane przyjęcie określonych, indywidualnych strategii w celu zminimalizowania ryzyka ponownego przybrania na wadze.

Myśl o sobie - dbaj o zdrowie! Kompleksowa interwencja edukacyjno-zdrowotna oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy na terenie subregionu południowego Województwa Opolskiego. RPOP.08.01.00-16-0001/17
strzałka do góry